แบนสมาชิกที่ทำผิดกฎ

เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่สมาชิกคนอื่น เราจ่ายจริงถ้าท่านเล่นได้จริง

#1 ประกาศแบนสมาชิกที่ใช้ผลประโยชน์จากระบบโปรโมชั่น ถูกแบนเมื่อ 24/12/2019

แบนคนหาผลประโยชน์จากทางเว็บ ถูกแบนเมื่อ 24/12/2019


ทางทีมงานมีการตรวจสอบและวิธีตรวจสอบอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้สมาชิกอื่นเป็นแบบอย่าง จึงขอทำการแบนการถอนเงินถาวร และไม่มีการคืนเงินการเติมเงินทุกกรณี


โดยสมาชิกกลุ่มหนึ่งได้ทำการอาศัยช่องว่างของการแทงสวนทางกัน เช่น อีกยูสแทง banker อีกยูส แทง player เพื่อที่ทำให้ระบบคำนวณยอดเทิร์นโอเวอร์ และสามารถล้างเทิร์นโอเวอร์ได้ แล้วดำเนินการถอนเงินออกทั้งหมด


โดยมียูสที่เกี่ยวข้องดังนี้

ยูส 0610891735 ใช้บัญชี  4510681143 ชื่อ สุชาดา จันทร์สวน ธนาคารกรุงไทย
ยูส 0842351736 ใช้บัญชี  3532012024  ชื่อสุพัตรา มาลัยเรือง ธนาคารกสิกรไทย
ยูส 0839247512 ใช้บัญชี 0622900904  ชื่อชนะ คงชนะ ธนาคารกสิกรไทย

 

 #2 ประกาศแบนสมาชิกที่ใช้ผลประโยชน์จากระบบโปรโมชั่น ถูกแบนเมื่อ 24/12/2019

แบนคนหาผลประโยชน์จากทางเว็บ ถูกแบนเมื่อ 24/12/2019


ทางทีมงานมีการตรวจสอบและวิธีตรวจสอบอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้สมาชิกอื่นเป็นแบบอย่าง จึงขอทำการแบนการถอนเงินถาวร และไม่มีการคืนเงินการเติมเงินทุกกรณี


โดยสมาชิกกลุ่มหนึ่งได้ทำการอาศัยช่องว่างของการแทงสวนทางกัน เช่น อีกยูสแทง banker อีกยูส แทง player เพื่อที่ทำให้ระบบคำนวณยอดเทิร์นโอเวอร์ และสามารถล้างเทิร์นโอเวอร์ได้ แล้วดำเนินการถอนเงินออกทั้งหมด


โดยมียูสที่เกี่ยวข้องดังนี้

ยูส 0994919023 ใช้บัญชี  0418152842 ชื่อดนุยศ สุริวงษ์ ธนาคารกรุงไทย
ยูส 0641465676 ใช้บัญชี  0208211064 ชื่อนายนาวิน บุญอ่ำ ธนาคารกสิกรไทย